โดเนท

โดเนทแก๊ง

แก๊งเริ่มต้น 200 บาท

สิ่งที่จะได้รับ จำนวน
- มอไซต์ 10 คัน
- รถยนต์ 5 คัน
- ฮอ 1 ลำ
- ปืน เลือด ครบ

โดเนทหลีดที่ว่าง (คลิ๊ก !!)


โดเนทรถ (ภายในแก๊ง)

รายการ ราคา
- รถ 2 ล้อ คันล่ะ 20 บาท
- รถ 4 ล้อ คันล่ะ 30 บาท
- รถ 4 ล้อคันใหญ่ๆ คันล่ะ 40 บาท
- เรือ ลำละ 30 บาท
- ฮอ และ เครื่องบินธรรมดา 40 บาท
- ฮอ และเครื่องบินติดอาวุธ 50 บาท (รัฐเท่านั้้น)


โดเนทปืน (ภายในแก๊ง)

รายการ ราคา
- ปืนธรรมดากระบอกละ 50 บาท + กระสุน 100 ทุกปืน
- ปืนลูกซองรัว 90 บาท


โดเนทแมพ

รายการ ราคา
- แมพล้อมแก๊ง [ราคาตามขนาด]
- ประตู้แก๊ง เปิด-ปิด ออโต้ 50 บาท
- วาป 50 บาท