จัดอันดับ 20 ผู้เล่นที่ออนไลน์เยอะสุด

20 ผู้เล่นชั้นนำ ที่ออนไลน์เยอะสุด

อันดับที่ ผู้เล่นชื่อ เวลาที่ออนไลน์
1 @[Ctrlz.alt] 2125 ชม.
2 @[NoN_Zer] 1494 ชม.
3 KonYenCha_ 1151 ชม.
4 Mr.Dummy 937 ชม.
5 @[R]ock_FenDer 647 ชม.
6 gamer_tv 572 ชม.
7 [KW][J]immy_ 468 ชม.
8 [UR]JettarinTH 438 ชม.
9 Happy_. 420 ชม.
10 Wi_Leoman 350 ชม.
11 KIRITO_KONG 305 ชม.
12 [DuBaiBoy] 290 ชม.
13 RER1126 268 ชม.
14 No1 214 ชม.
15 OITANAR 200 ชม.
16 @Joke_. 187 ชม.
17 Jimmy 148 ชม.
18 [YKZ]boonTH 143 ชม.
19 @[T]oon_Holiday 142 ชม.
20 Bigmm_Colom 140 ชม.